יוסי, Tel Aviv, Israel

יוסי

He was here 1 year ago

66 years old

Tel Aviv, Israel

How Am I:
Friend

For who I'm looking for

Languages spoken:
— Hebrew
— English

would like to meet

Marital Status:
Other
Preferred age:
— 51-60