אתי

She was here 7 months ago

63 years old

Tel Aviv, Israel

would like to meet

Would like to meet:
Man
Preferred age:
— 61-80
Purpose of Acquaintance:
— Friendship
Children:
Yes
Languages spoken:
— Hebrew
— English
— French